Jak obliczyć swoje IQ czyli inteligencję

Jak obliczyć swoje IQ

W dzisiejszym świecie sprawdzanie ilorazu inteligencji jest niezwykle powszechne. Z testami, które pozwalają obliczyć nasze IQ możemy zetknąć się nawet podczas rozmowy rekrutacyjnej u nowego pracodawcy. Wiedza na temat tego, jak obliczyć swoje IQ stała się również bardzo powszednia.

Iloraz inteligencji jest wyrażonym liczbowo wynikiem testu psychometrycznego. Początki pojęcia sięgają początków XX wieku. Stworzony wówczas model pozwalał na określenie, czy badane dziecko rozwija się zgodnie z normami przewidywanymi dla określonego wieku.

Taki rodzaj ilorazu inteligencji nazwano ilorazem rozwojowym.

 

IQ test

Dalsze prace nad udoskonaleniem testów badających inteligencję dorosłego człowieka wykazały, że wiek również ma znaczenie dla ostatecznego obliczenia wartości liczbowej ilorazu inteligencji, który polega na ustaleniu poprzez rozkłady empiryczne wartości średnich i odchyleń standardowych dla poszczególnych grup wiekowych. Ten typ ilorazu inteligencji nazywa się dewiacyjnym.

Dalsze rozwijanie tej metody przez różnych naukowców doprowadziło do powstania skali pozwalającej na określenie poziomu inteligencji określanej przez IQ test na zasadzie porównania go do średniej przeciętnej, za którą przyjmuje się wynik 100 punktów.

 

Jaki wynik IQ jest dobry

Sprawdzenie ilorazu inteligencji polega na rozwiązywaniu szeregu testów. Dzięki rozwojowi Internetu, każdy z nas ma możliwość poznania własnej inteligencji. Wystarczy znaleźć w wyszukiwarce odpowiednią witrynę i poświęcić nieco czasu na rozwiązanie przygotowanych przez specjalistów testów. Dzięki aplikacjom funkcjonującym online testowana osoba pracuje pod presją czasu, co również ma znaczenie badawcze.

 

Wiele osób zastanawia się, jaki wynik IQ jest dobry. Odpowiedź jest bardzo prosta i niektórym może wydać się banalna. Każdy.

Zakładając, że test na inteligencję służy poznaniu naszych możliwości i predyspozycji, to każdy nieprzekłamany wynik powinien być przez nas przyjmowany z pokorą. Zwłaszcza, że istnieje wiele rodzajów inteligencji i nie wszystkie są badane testami wyznaczającymi iloraz IQ.

Interpretacje wyników przyjmują, że wynik poniżej 65 punktów oznacza upośledzenie umysłowe. Przeciętne są wyniki rzędu 85 – 115 punktów. Wyniki powyżej 145 punktów oznaczają inteligencję bardzo wysoką.

One Response

  1. TomekW